„WSZYSTKIM MOIM DZIAŁANIOM PRZYŚWIECA JEDNA PODSTAWOWA DEWIZA: ETYKA”

Dariusz Klugmann

adwokat / właściciel

Dariusz Klugmann jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację adwokacką również w Gdańsku i z tym miastem jest szczególnie związany zawodowo i rodzinnie. Po złożeniu egzaminu uzyskał zawód adwokata o nr wpisu GDA/Adw/3259. Ponadto sprawował funkcję arbitra sądowego w Stałym Polubownym Sądzie oraz pełnił obowiązki oskarżyciela publicznego.
Często dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. W swojej bogatej i różnorodnej karierze zawodowej prowadził szkolenia dla administracji rządowej. Był prelegentem podczas konferencji poświęconej ochronie interesów gospodarczych państwa. Z racji pełnionej funkcji Rzecznika Prasowego Inspekcji Handlowej w Gdańsku wielokrotnie udzielał wywiadów i konsultacji prawnych w szczególności dotyczących obrotu konsumenckiego. Jest autorem licznych artykułów oraz komunikatów prasowych z zakresu prawa konsumenckiego.
Był prawnikiem w administracji rządowej, a także obsługiwał spółki prawa handlowego. Pracował również jako oskarżyciel publiczny i prowadził dochodzenia. Obecnie zajmuje się szerokim spektrum spraw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach prawnych.
Od lat z zaangażowaniem reprezentuje interesy Klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

POSIADA UPRAWNIENIA DO REPREZENTOWANIA PRZED:

 • Sądem Najwyższym,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • Trybunałem Konstytucyjnym,
 • Trybunałem Stanu,
 • sądami powszechnymi, w tym rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi,
 • sądami administracyjnymi,
 • organami ścigania,
 • komornikami,
 • organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami,
 • w polubownym załatwianiu spraw.

ZAKRES DZIAŁAŃ DODATKOWYCH:

 • udziela porad prawnych,
 • sporządza opinie prawne,
 • wezwania przedsądowe,
 • zażalenia,
 • apelacje,
 • kasacje,
 • skargi kasacyjne.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

 • prawo rodzinne,
 • prawo karne,
 • prawo cywilne,
 • umowy najmu lokali i prawo nieruchomości,
 • obsługa podmiotów,
 • prawo wykroczeniowe,
 • prawo konsumenckie,
 • postępowania egzekucyjne,
 • prawo administracyjne.
Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

ZAINTERESOWANIA POZA PRACĄ

„Gdy jestem poza salą sądową i nie zagłębiam się w tajniki kolejnej sprawy z chęcią wsiadam na rower MTB i odpoczywam wśród przyrody. Z natury jestem bardzo dociekliwy i lubię poznawać nowe rzeczy, dlatego szukam w swoich wyprawach (tych bliskich i dalekich) nieodkrytych rejonów, urokliwych miejsc i smakowitej kuchni.”

KONTAKT

„Na codzień pracuję ze słowem, często nasyconym żargonem prawniczym, więc w wolnych chwilach oddaję się relaksowi przy lekturze bądź oglądaniu teatru Fredry – mistrza dowcipu i humoru. Ponadto doświadczenie pracy w charakterze rzecznika prasowego pomaga mi tłumaczyć klientom zawiłości prawne w przyswajalny sposób.”
KOMPETENCJE