Program 500 plus po zmianach

W kwietniu 2019 roku Sejm uchwalił, iż świadczenie 500 plus będzie obejmowało wszystkie dzieci do 18 roku życia. W tym również jedynaków. Bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Środki te nie będą jednak przyznawane automatycznie. Lecz na wniosek.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Od 1 lipca 2019 r. takie wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, ePUAP lub elektronicznej bankowości.

Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko będzie można składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wniosek rodziców jedynaka

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus od początku jego obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Bez wyrównania za minione miesiące.

Wniosek rodziców wielodzietnych

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia po 30 września 2019 roku, rodzic powinien złożyć wniosek drogą elektroniczną (od 1 lipca) lub drogą tradycyjną (od 1 sierpnia). Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., oznaczać będzie wypłatę świadczeń do końca października 2019 r. Z kolei złożenie wniosku w następnych miesiącach, wiązać się będzie z przyznaniem i wypłatą świadczenia, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn