„Projekt to realizacja jednego z punktów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorców, który przedstawialiśmy w kampanii wyborczej. Dzięki niemu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, rozwój swoich firm czy konsumpcję. Wzrośnie też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także aktywność zawodową w naszym kraju” – powiedziała Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii.

Kto będzie mógł skorzystać z Małego ZUS – u plus?

Projekt zakłada, iż warunkiem skorzystania z nowego rozwiązania będzie kryterium osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu oraz przychodu.

Według założeń ustawy, aby skorzystać z tzw. małego ZUS – u plus przychód w 2019 roku nie powinien przekroczyć kwoty 120 tys. zł., natomiast dochód nie powinien przekroczyć kwoty 6 tys. zł.

Jakie jeszcze warunki powinien spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z Małego ZUS – u plus?

Oprócz powyższego kryterium przychodowo – dochodowego przedsiębiorca powinien:

  • prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni,
  • przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania.

O czym przedsiębiorca powinien pamiętać, aby skorzystać z Małego ZUS – u plus?

Jeżeli przedsiębiorca spełnia powyższe wymagania i chce skorzystać z Małego ZUS – u plus, to ma czas na zgłoszenie wniosku do końca stycznia 2020 r.

Ile będzie można zaoszczędzić?

Przykładowo, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, od 2020 roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł. miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn