Niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć o tym, że koronawirus zaatakował również wymiar sprawiedliwości. Dlatego też, w specustawie koronawirusowej przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu.

Jednakże, w dniu 14 maja 2020 r. Sejm uchwalił i przekazał Prezydentowi do podpisania ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza antykryzysowa 3.0).

W ustawie uchylono art. 15zzs oraz art. 15zzr. Czyli przepisy odnoszące się do wstrzymania oraz zawieszenia biegu terminów materialnych oraz  procesowych i sądowych.
Co więcej, przepis przejściowy ujęty w treści art. 68 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów (dzień po dniu ogłoszenia ustawy).

Oznaczać to będzie, że wkrótce ruszają terminy procesowe oraz sądowe.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn