Opłata stała w kwocie 100 zł. może być kolejną barierą w obronie praw przedsiębiorcy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309) w art. 29a ust. 1 w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza bowiem opłatę stałą w kwocie 100 zł od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony.

Co więcej, w przypadku zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka lub biegłego od wnioskodawcy pobiera się dodatkową opłatę w kwocie 200 zł.

Warunkiem nałożenia takiej opłaty jest złożenie wniosku o wezwanie świadka, biegłego lub strony – w toku postępowania.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy – za wprowadzeniem powyższego rozwiązania przemawia dążenie do zapewnienia szybkiego i sprawnego rozpoznania sprawy gospodarczej.

Stąd, zdaniem autora projektu, należy dać prymat dowodom z dokumentów. Natomiast dowód z zeznań osobowych źródeł dowodowych powinien być ostatecznością.

Czy taka argumentacja zasługuje na pozytywną ocenę?

Skoro w uzasadnieniu nie wskazano, iż sąd dysponuje narzędziami do zapewnienia szybkiego i sprawnego rozpoznania sprawy. Obowiązująca bowiem treść art. 217 k.p.c. daje sądowi możliwość pominięcia wniosku dowodowego, jeżeli strona składa go dla zwłoki albo okoliczności zostały już dostatecznie wyjaśnione.

Pominięto w nim również fakt, iż faktycznym skutkiem proponowanej regulacji będzie ograniczenie możliwości składania wniosków dowodowych ze względu na możliwości finansowe strony.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

Wprowadzenie opłaty od wniosku o wezwanie świadka lub strony na rozprawę (…) ma (…) także skłonić stronę do staranniejszego przemyślenia, czy rzeczywiście istnieje potrzeba przeprowadzenia takiego dowodu, zważywszy na proponowany w postępowaniu gospodarczym prymat dowodu z dokumentu.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje analizą na temat skali przypadków, w których zeznania świadków w sprawach gospodarczych okazały się nieprzydatne do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

Projekt ustawy pdf

https://www.podatki.biz/artykuly/postepowania-gospodarcze-100-zl-za-kazdego-swiadka_14_39332.htm

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn