Nie milkną głosy dotyczące głosowania w sprawie ustawy nazywanej Lex TVN. Wśród nich pojawiają się takie nazwiska jak: Paweł Kukiz, Jarosław Gowin, czy też Jarosław Kaczyński.

Niektórzy politycy wskazywali, że oferowano im korzyści w zamian za głosowanie w określony sposób.

Czy takie działanie mające cechy sprzedajności wyborczej zwanej też korupcji wyborczej jest legalne?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udziela nam art. 250 a kodeksu karnego odnoszący się do łapownictwa wyborczego.

W art. 250a§1 k.k. penalizowane jest przestępstwo sprzedajności wyborczej zwanej też korupcji wyborczej, którego dopuszcza się osoba uprawniona do głosowania, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda w zamian za głosowanie w określony sposób. Z kolei art. 250a§2  k.k. normuje przestępstwo przekupstwa wyborczego, sprowadzającego się do udzielania korzyści majątkowej lub osobistej uprawnionemu do głosowania w zamian za głosowanie w określony sposób.

Ochrona szczerości głosowania przed korupcją wyborczą.

Celem omawianej regulacji jest ochrona prawidłowości wyborów, której zagraża korupcja wyborcza.

Kto może popełnić korupcję wyborczą?

Każda osoba mająca uprawnienia do głosowania.

Jaki czyn nie podlega karaniu i nie będzie stanowić korupcji wyborczej?

Odpowiedzialności za przestępstwo korupcji wyborczej nie będzie podlegała osoba przyjmująca korzyść bądź żądająca korzyści w zamian za powstrzymanie się od głosowania.

Znamiona omawianych przestępstw nie obejmują również obietnicy udzielenia korzyści ani przyjęcia takiej obietnicy.

Zatem jaki czyn podlega karaniu i jest korupcją wyborczą?

Jak już wcześniej wspomniano, aby czyn był karalny, musi on przyjąć jedną z dwóch form:

Pierwsza: polegającą na wręczeniu przez przekupującego korzyści majątkowej lub osobistej.

Druga: polegającą na zobowiązaniu się przekupywanego do głosowania w określony sposób, tj. w taki w jaki ustalono przed przyjęciem przez niego korzyści.

Jaka kara grozi za popełnienie korupcji wyborczej?

Za popełnienie omawianego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Pamiętaj!

Czyny te są ścigane z oskarżenia publicznego.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn