що стосуються продовження терміну дії виданої візи або терміну перебування на підставі цієї візи, видачі дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, відповідно до статті 7 абз. 1 п. 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців (єдиний текст Дзєннік устав (Урядовий вісник) від 2018 р. поз. 2094 з пізн.зм.).

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ

При заповненні заявки на видачу дозволу, який легалізує перебування, пам’ятайте про те, щоб:

 • заповнити її розбірливо польською мовою;
 • заповнити усі необхідні поля заявки, відповідно до фактичного стану;
 • заповнити заявку великими літерами, які повинні бути вписані у відповідні клітинки;
 • якщо раніше Ви вказували інші персональні дані – повідомити про це в обґрунтуванні;
 • вказати місце фактичного проживання, де буде отримуватися кореспонденція;
 • в частині, що стосується покарань, вказати інформацію про видані стосовно Вас вироки, a у разі сумнівів щодо виданих вироків слід вказати, що розслідування триває (УВАГА: сплата штрафу не свідчить, про те що не було порушено карної справи і не було видано вироку в справі);
 • в частині, що стосується триваючих кримінальних дій, або процедур у справах про порушення, вказати інформацію про усі триваючі дії (напр. у справі неприйнятих карних штрафів);
 • до заявки долучити доказ про сплату гербового збору;
 • до заявки долучити фотографії необхідного формату;
 • під нею скласти власноручний підпис, а також вписати ім’я та прізвище, використовуючи латинський алфавіт;

Увага: у разі клопотання про видачу дозволу на тимчасове перебування для возз’єднання з сім’єю іноземцеві, який перебуває за межами Республіки Польща (стаття 159 абз. 1 Закону про іноземців), заявку повинен підписати іноземець, що проживає в Польщі, а не член його сім’ї, якому має бути наданий дозвіл;

 • пред’явити чинний проїзний документ. У окремих обґрунтованих випадках, якщо відсутній чинний проїзний документ і відсутня можливість його отримання, можна надати інший документ, що посвідчує особу; УВАГА: складаючи заявку, в обґрунтуванні потрібно якнайдетальніше описати, чому відсутня можливість отримання проїзного документу і вказати дії, які були виконані для його отримання. Вас також можуть викликати для надання документів, що підтверджують виконання цих дій.
 • долучити наявні документи, які підтверджують інформацію, що міститься в заявці, а також можуть посприяти у швидкому розгляді справи;
 • у разі виникнення сумнівів – попросити про допомогу працівника воєводського управління або звернутися до неурядових організацій, які надають допомогу іноземцям. Інформацію про діяльність цих організацій можна знайти на інформаційних таблицях або у брошурах, які доступні у воєводському управлінні.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Іноземець в період перебування на території Республіки Польща, зобов’язаний мати чинний проїзний документ, а також документи, які дозволяють йому перебувати на території Республіки Польща, якщо необхідна їх наявність.

Іноземець може подорожувати та знаходитися на території держав Шенгенської зони впродовж періоду, що не перевищує 90 днів протягом кожного 180-денного періоду, за наявності діючої довгострокової візи або діючої посвідки на проживання, виданої державою Шенгенської зони, а також якщо він:

 • має чинний проїзний документ, що дає право на перетин кордону, який залишатиметься чинним щонайменше три місяці після запланованої дати від’їзду з території держав-членів ЄС (у разі обґрунтованої нагальної потреби це зобов’язання може бути скасоване) та бути виданим протягом попередніх 10 років,
 • може обґрунтувати мету та умови запланованого перебування та
 • має достатньо коштів на утримання або має можливість їх отримати законним чином, а також
 • не вважається особою, яка становить загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю або міжнародним взаємовідносинам з якою-небудь державою-членом ЄС, зокрема, якщо по відношенню до нього, на підставі вказаного, не зроблені записи в державних базах цих держав-членів, що стосуються заборони в’їзду.

Крім того, дані іноземця не повинні знаходитися в державному списку заборони в’їзду до цієї держави-члена.

До держав Шенгенської зони належать: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швеція, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, а також Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія (останні 4 держави – це держави Шенгенської зони, що не входять до складу ЄС).

Слід підкреслити, що: Великобританія, Ірландія, Кіпр, Хорватія, Болгарія та Румунія є державами-членами ЄС, але не належать до держав Шенгенської зони.

Власники дозволу на перебування, про який йшлося в ст. 1 п. 2 літ.а Регламенту Ради (ЄС) № 1030/2002 від 13 червня 2002 року, що встановлює єдиний формат дозволу на проживання для громадян третіх країн (Законодавчий вісник ЄС L 157 від 15.06.2002, с. 1, з пізн.зм.), з приміткою «ICT», виданого іншою країною-членом Європейського Союзу, у тому числі країною, яка не входить у Шенгенську зону, може пересуватися по території Республіки Польща протягом періоду, який не перевищує терміну дії цього дозволу на перебування, у зв’язку з виконанням роботи, пов’язаної з виконанням керівних обов’язків, обов’язків спеціаліста або працівника в рамках стажування у приймаючому підрозділі, що належить до тієї ж групи компаній, що знаходяться в Польщі, включно з короткостроковим перебуванням на термін до 90 днів у будь-який період, протягом 180 днів на території Польщі, незалежно від можливості користування цією мобільністю в інших країнах-членах ЄС, на визначених умовах (див. п. 4.6.4).

Власники дозволу на перебування, про який йшлося в ст. 1 п. 2 літ. а Регламенту Ради (ЄС) № 1030/2002 від 13 червня 2002 року, що встановлює єдиний формат дозволу на проживання для громадян третіх країн (Законодавчий вісник ЄС L 157 від 15.06.2002, с. 1, з пізн.зм.), або довготермінової візи, виданої іншою країною членом ЄС, у тому числі країною. Яка не належить до Шенгенської зони з приміткою:

 • «студент», може користуватися мобільністю на території Республіки Польща з метою продовження або закінчення навчання, розпочатого на території іншої держави-члена ЄС протягом 360 днів, якщо цей період не перевищує терміну дії наявного дозволу на перебування, на визначених умовах (див. п.4.6.7).
 • «науковий співробітник», може користуватися мобільністю на території Республіки Польща протягом періоду, що не перевищує термін дії цього дозволу на перебування, що полягає на проведенні частини наукових досліджень або робіт з розвитку в науковій установі, місце розташування якої знаходиться в Польщі, у тому числі короткостроковою мобільністю протягом 180 днів протягом будь-якого періоду, рахуючи 360 днів на території Польщі, незалежно від можливості користуватися цією мобільністю в інших країнах-членах ЄС, на визначених умовах (див. п.4.6.9).
 • Іноземець, який є членом сім’ї власника дозволу на проживання, про який йшлося в ст. 1 п. 2 літ. а Регламенту № 1030/2002 або довготермінової візи з приміткою «науковий співробітник» також може користуватися мобільністю на території Республіки Польща, в тому числі короткостроковою мобільністю протягом 180 днів у будь-який період, що становить 360 днів на території Польщі, незалежно від можливості користуватися цією мобільністю в інших країнах-членах ЄС, на визначених умовах (див. п.4.6.13).

Іноземець зобов’язаний покинути територію Республіки Польща до закінчення терміну перебування на підставі Шенгенської візи або національної візи, а також до закінчення терміну дії цієї візи, якщо у нього відсутнє право продовжити перебування на цій території.

Іноземець, який перебуває на території Республіки Польща на підставі міжнародного договору про відміну візового режиму або на підставі односторонньої відміни візового режиму, або ж відносно якого застосовується часткова або повна відміна візового режиму, відповідно до регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 р., де згадуються треті держави, громадяни яких повинні мати візу при перетині зовнішніх кордонів, а також держави, громадяни яких звільнені від цієї вимоги, зобов’язаний покинути дану територію до закінчення терміну безвізового руху, передбаченого у міжнародному договорі, односторонній відміні візового режиму або у вищезгаданому регламенті, якщо у нього відсутнє право продовжити перебування на цій території.

Іноземець зобов’язаний покинути територію Республіки Польща до закінчення терміну дії дозволу на тимчасове перебування, якщо у нього відсутнє право на продовження перебування на цій території, зокрема, якщо він не отримав чергового дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС на території Республіки Польща.

Іноземець зобов’язаний покинути територію Республіки Польща впродовж 30 днів від дати, коли рішення про відмову йому у продовженні Шенгенської візи або національної візи, видачі дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або на перебування довгострокового резидента ЄС, рішення про припинення розгляду з цих питань або ж рішення про скасування дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або на перебування довгострокового резидента ЄС, а також про скасування згоди на перебування з гуманітарний причин – стало остаточним, а у випадку видачі рішення органом вищого рівня, від дати вручення остаточного рішення іноземцеві. Увага: у зв’язку із застосуванням цього обов’язку не видаватиметься рішення про зобов’язання до повернення і не пред’являтиметься заборона в’їзду.

Перебування іноземця на території Республіки Польща у вищезгаданий термін вважається легальним, окрім випадку, якщо заявка на продовженні Шенгенської візи, національної візи або на видачу йому дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або на перебування довгострокового резидента ЄС, була подана після закінчення періоду його легального перебування на цій території.

Приведені вище положення не застосовуються у випадку, якщо перед виданням рішення про відмову у продовженні іноземцеві Шенгенської візи, національної візи, видачі дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або на перебування довгострокового резидента ЄС, або рішення про припинення розгляду з цих питань, щодо іноземця було розпочато розгляд справи про зобов’язання його до повернення або йому було видано рішення про зобов’язання до повернення.

Перебування на території Республіки Польща без необхідної візи, дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або на перебування довгострокового резидента ЄС, а також виконання робіт або ведення господарської діяльності, які суперечать діючим нормативно-правовим актам, може призвести до видачі іноземцеві рішення про зобов’язання до повернення і заборону повторного в’їзду на територію Польщі та держав Шенгенської зони на період від 6 місяців до 3 років.

ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЯВОК, ДОКУМЕНТІВ, ПОЯСНЕНЬ, ЗАЯВ

Заявки, заяви, а також документи, що стосуються питань легалізації перебування іноземців на території Республіки Польща, повинні бути:

 • складені польською мовою;
 • оригіналами або офіційно підтвердженими копіями відповідності оригіналу (замість оригіналу документу сторона може надати копію документу, якщо її відповідність оригіналові підтверджена нотаріусом або довіреною особою сторони, яка бере участь у справі і є її адвокатом, юрисконсультом, патентним повіреним або податковим консультантом або уповноваженим працівником органу, який веде справу (воєводою), якому було надано оригінал документу разом з копією – це не стосується документів що посвідчують особу (проїзних документів);
 • перекладені польською мовою присяжним перекладачем – у випадку документів, складених іноземною мовою, які є доказом в справі, напр. іноземні акти цивільного стану, договори та ін. Увага: обов’язок надання перекладу не стосується проїзного документу.

ТЕРМІН ВИРІШЕННЯ СПРАВИ

Відповідно до положень діючого законодавства, вирішення справи:

 • що вимагає роз’яснювальних дій, повинно відбутися не пізніше, аніж впродовж 1-го місяця,
 • особливо складної – не пізніше, аніж впродовж 2-х місяців від дати початку процедури,
 • після оскарження – впродовж 1-го місяця від дати отримання оскарження.

Вирішення справи, що стосується видачі дозволу на тимчасове перебування для виконання роботи в межах перенесення підприємства та дозволу на тимчасове перебування з метою довгострокової мобільності працівника керівного складу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування в рамках перенесення підприємства повинно відбутися протягом 90 днів з моменту подання заявки з повністю укомплектованим пакетом документів. Якщо до заяви не додавалися усі необхідні документи, то вищезгаданий термін розгляду призупиняється до моменту їх подачі воєводі.

Вирішення справи, що стосується видачі дозволу на тимчасове перебування для навчання, дозволу на тимчасове перебування з метою здійснення наукових досліджень, дозволу на тимчасове перебування для особи, що проходить стажування та дозволу на тимчасове проживання для волонтера повинні  відбутися протягом 60 днів з моменту подання заявки з повністю укомплектованим пакетом документів. Якщо до заяви не додавалися усі необхідні документи, то вищезгаданий термін розгляду призупиняється до моменту їх подачі воєводі.

Вирішення справи, що стосується видачі дозволу на постійне перебування або на перебування довгострокового резидента ЄС, повинно відбутися не пізніше, аніж через 3 місяці від дати початку процедури, а у випадку процедури апеляції – повинно закінчитися впродовж 2-х місяців від дати отримання апеляції.

Перед виданням рішення про надання: дозволу на тимчасове перебування/на постійне перебування/ на перебування довгострокового резидента ЄС – відповідний воєвода зобов’язаний звернутися до коменданта відділення Прикордонної варти, воєводського коменданта поліції, начальника Агентства внутрішньої безпеки, a у разі потреби також і до інших органів, із заявкою про надання інформації щодо того, чи може в’їзд або перебування іноземця на території Республіка Польща становити загрозу обороноздатності та безпеці країни, а також охороні безпеки та громадському порядку. Вищезгадана вимога не стосується дітей, яким не виповнилося 13 років на момент надання заявки.

Враховуючи той факт, що вищезгадані органи зобов’язані надати необхідну інформацію впродовж 30 днів, слід очікувати, що процедура у справі триватиме понад 30 днів.

Про кожний випадок відсутності рішення щодо справи у вищезгадані терміни, орган першої або другої інстанції зобов’язаний сповістити іншу сторону, повідомивши причини затримки, а також вказати новий термін вирішення справи та інформацію про право на внесення нагадування.

ДОВІРЕНІСТЬ

Сторона може діяти з допомогою уповноваженого, окрім випадку, якщо характер дій вимагає її особистої участі. Уповноваженим може бути фізична особа, яка має правоздатність.

 • довіреності повинні бути надані письмово, у електронному вигляді або внесені в протокол;
 • уповноважений долучає до актів оригінал або офіційно підтверджену копію довіреностей;
 • разом із довіреностями до матеріалів справи необхідно долучити підтвердження про сплату гербового збору у розмірі 17 зл.;
 • у разі окремих довіреностей (наданих до окремо перелічених процедур), надані довіреності повинні уповноважувати представляти іноземця в конкретній процедурі як перед відповідним воєводою, так і перед Керівником Управління у справах іноземців (якщо іноземець бажає, щоб його також представляли під час процедури апеляції).

Для подання іноземцем, який проживає на території Республіки Польща, заявки про надання дозволу на тимчасове перебування у зв’язку з возз’єднанням сім’ї від імені члена його родини необхідна письмова згода цього члена сім’ї або його законного представника, за винятком, якщо заявник являється його законним представником. Надання зазначеної вище згоди дорівнює наданню іноземцеві, який проживає на території Польщі довіреності на вчинення дій від імені члена сім’ї у даній процедурі.

ДОСТАВКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Усі листи (повідомлення, виклики, рішення, постанови та ін.) доставляються під розписку поштовим оператором, або співробітниками органу першої чи другої інстанції або інших уповноважених органів.

Листи доставляються за адресою, яку вказала сторона, або ж вручаються їй у будь-якому місці, де вдасться її застати.

Іноземці, позбавлені волі, отримують листи через адміністрацію установи, в якій вони перебувають.

Листи також доставляються за допомогою засобів електронного зв’язку в розумінні ст.2 п.5 Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг в електронному вигляді», якщо сторона або інший учасник процедури виконує одну з наступних умов:

 • подасть клопотання у вигляді електронного документу на вхідну електронну скриньку органу публічної адміністрації,
 • звернеться до органу публічної адміністрації з клопотанням про такий спосіб доставки та вкаже адресу електронної пошти,
 • надасть згоду на доставку листів щодо процедури за допомогою цих засобів та вкаже органові публічної адміністрації адресу електронної пошти.

Орган публічної адміністрації може звернутися до сторони або іншого учасника процедури з проханням про надання згоди на доставку листів у вигляді електронного документу у інших, визначених органом категоріях справ, що вирішуються в цьому органі.

Орган публічної адміністрації може звернутися з проханням про надання згоди на доставку листів за допомогою цих засобів електронного зв’язку, надсилаючи це клопотання за допомогою засобів електронного зв’язку на електронну адресу сторони або іншого учасника процедури. До вище згаданого клопотання не застосовується ст.46 § 3-8 Адміністративно-процесуального кодексу.

Якщо сторона або інший учасник процедури відмовиться від доставки листів за допомогою засобів електронного зв’язку, орган публічної адміністрації доставляє листи у спосіб, визначений для листів у іншій, аніж форма електронного документу, формі

ЗМІНА АДРЕСИ

В ході процедури сторони (іноземці), а також їх представники та уповноважені особи зобов’язані кожного разу повідомити орган, який в даний час веде їхню справу, про зміну своєї адреси. В процесі процедури листи завжди будуть відправлятися на адресу для доставки, яка була останньою вказана цьому органові.

 • У випадку занедбання вищезгаданого обов’язку, доставка листа за раніше вказаною адресою вважається виконаною (напр. у разі такої доставки рішення, термін на подання його оскарження буде тривати, навіть якщо іноземець або його уповноважена особа фактично не отримали це рішення унаслідок зміни адреси).
 • ВІДСУТНІСТЬ АДРЕСАТА: У разі відсутності адресата за вказаною ним адресою, лист вручається під розписку дорослому домочадцеві, сусідові або доглядачеві будинку, якщо ці особи погодилися передати лист адресату. Про вручення листа сусідові або доглядачеві будинку адресат буде сповіщений повідомленням в його поштовій скриньці або, якщо це неможливо, в дверях помешкання.

ЛИСТИ ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ:

 • Стороні, тобто іноземцеві, за вказаною ним адресою, a якщо він діє через представника (напр. опікуна) – цьому представникові.
  • Сторона зобов’язана підтвердити отримання листа особистим підписом, вказуючи дату отримання. Якщо сторона відмовиться підтвердити отримання, то доставник листа сам вказує дату отримання, а також особу, яка отримала лист, та причину відсутності її підпису.
  • Якщо сторона відмовиться отримати лист, який був відправлений поштою або доставлений іншим чином, то лист повертається відправникові з приміткою про відмову його отримання та з вказаною датою відмови. У такому випадку вважається, що лист був доставлений в день відмови його отримання адресатом.
 • Уповноваженому. Якщо сторона визначила уповноваженого, то листи доставляються уповноваженому. Якщо призначено декілька уповноважених, то Сторона визначає одного з них уповноваженим приймати кореспонденцію та повідомляє про це органові, який веде справу. Якщо іноземець не визначить такого уповноваженого, то листи доставляються тільки одному уповноваженому. Уповноважений повинен підтверджувати отримання листа за такими ж правилами, як і сторона.

У ВИПАДКУ НЕМОЖЛИВОСТІ ДОСТАВИТИ ЛИСТ ВИЩЕЗГАДАНИМ СПОСОБОМ:

 • поштовий оператор зберігає лист впродовж 14 днів у своєму поштовому відділенні – у разі доставки листа поштою,
 • лист знаходиться протягом 14 днів в управлінні відповідної гміни (міста) – у разі доставки листа співробітником управління гміни (міста) або довіреною особою чи органом.

Повідомлення про зберігання листа разом з інформацією про можливість його отримання впродовж 7 днів, починаючи від дати доставки повідомлення, поміщається в поштову скриньку, а якщо це неможливо – то залишається в дверях квартири адресата, його офісу чи іншого приміщення, в якому адресат здійснює свою професійну діяльність, або ж на видному місці біля входу в домоволодіння адресата.

У разі неотримання відправки у вищезгаданий термін, залишається повторне повідомлення про можливість отримання листа впродовж 14 днів від дати першого повідомлення.

Доставка вважається виконаною після закінчення останнього дня вищезгаданого терміну, а лист залишається в матеріалах справи.

 ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА

З метою доставки листів у формі електронного документу орган публічної адміністрації надсилає на адресу електронної пошти адресата повідомлення, що містить:

1) інформацію, що адресат може отримати лист у вигляді електронного документа;

2) інформацію про електронну адресу, з якої адресат може отримати лист і де він повинен здійснити підтвердження доставки листа;

3) рекомендації, що стосуються способу отримання листа, а зокрема способу ідентифікації під вказаною електронною адресою в телеінформаційній системі органу публічної адміністрації та інформацію про вимогу підписання офіційного підтвердження отримання таким способом.

У випадку неотримання листа у вигляді електронного документу орган публічної адміністрації через 7 днів з дати надсилання повідомлення надсилає повторне повідомлення про можливість отримання цього листа.

У випадку неотримання листа доставка вважається здійсненою через 14 днів, рахуючи з дати надсилання першого повідомлення.

ДОСТАВКА ВІДПРАВЛЕНЬ У РАЗІ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

 • У разі виїзду за кордон, за винятком в’їзду в іншу країну-члена ЄС, необхідно вказати особу, яка перебуває в Польщі і прийматиме кореспонденцію іноземця від його імені (так званий, уповноважений з питань доставки в країні), та повідомити про це орган, який веде справу, за винятком випадку, якщо доставка відбувається за допомогою засобів електронного зв’язку. У разі невиконання вищезгаданого зобов’язання, лист вважається доставленим при відправці на раніше вказану адресу.
 • Якщо сторона, яка мешкає за межами Євросоюзу або її місце розташування знаходиться за межами Євросоюзу, не визначила уповноваженого для ведення справи, який проживає в країні, або доставка не відбувається за допомогою засобів електронного зв’язку, то вона зобов’язана вказати уповноваженого для доставок в Польщі. У разі не визначення уповноваженого для доставок в Польщі, листи, призначені для цієї сторони, залишаються в матеріалах справи на правах доставлених.

ВИМОГА ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНУ

Заявки і заяви, складені польською мовою, подаються впродовж терміну, який визначений для виконання цієї дії.

Термін для виконання визначеної дії вважається дотриманим, якщо до його закінчення письмовий документ був:

 • надісланий у вигляді електронного документу органові публічної адміністрації та відправник отримав офіційне підтвердження отримання,
 • надісланий з відділення польського поштового оператора, в розумінні положень Закону від 23 листопада 2012 р. «Поштове право»,
 • поданий в польське консульське управління,
 • поданий військовослужбовцем командуванню військової частини,
 • поданий членом команди морського судна капітанові судна,
 • поданий особою, яка позбавлена волі, адміністрації пенітенціарного закладу.
 • поданий іноземцем, який знаходиться в центрі, що охороняється, або під арештом для іноземців в адміністрації цього центру або в’язниці.

Листи можна також подавати безпосередньо органові, що розглядає справу.

Визначеним оператором в розумінні положень Закону «Поштове право» – являється акціонерне товариство Пошта Польщі.

Крім того, датою виконання визначеної дії вважається:

 • у разі доставки за посередництвом іноземного поштового відділення – дата прибуття в польське поштове відділення (дата поштового штампу польського поштового відділення);
 • у разі доставки за посередництвом інших поштових операторів, ніж визначений оператор (акціонерне товариство Пошта Польщі), або за посередництвом кур’єрської компанії (відправлення, наданого як в Польщі, так і за кордоном) – дата прибуття у відповідний орган.

У разі порушення терміну, визначеного у виклику, іноземець впродовж 7 днів від дати закінчення обставин, які були причиною порушення, може звернутися з клопотанням про відновлення терміну. Іноземець повинен довести, що порушення терміну сталося не з його вини. Одночасно з поданням клопотання необхідно додати документи, які були перелічені у виклику або здійснити перелічені в ньому  дії.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ

 • На будь-якому етапі процедури сторона має право ознайомитися з матеріалами справи, робити з них записи, копії (напр. знімки) або дублікати. Це право також надається після закінчення процедури.
 • Сторона може вимагати засвідчення дублікатів чи копій матеріалів справи, або ж видачі їй з матеріалів справи засвідчених дублікатів, якщо це обґрунтовано важливими інтересами сторони.
 • Гербовий збір за засвідчення відповідності дубліката чи копії необхідного документу з матеріалів справи за кожну повну або неповну сторінку становить 5 зл.
 • Вищезазначені положення не застосовуються до матеріалів справи, які містять конфіденційну інформацію під грифом «таємно» або «цілком таємно». а також інших матеріалів, які орган публічної адміністрації вилучає як такі, що становлять важливий державний інтерес.
 • Активна участь в діях. Органи публічної адміністрації зобов’язані забезпечити сторонам активну участь на будь-якому етапі процедури, а перед видачею рішення надати їм можливість висловитися з приводу зібраних доказів та матеріалів, а також заявлених вимог.
 • Сторона може ознайомитися із зібраним у справі доказовим матеріалом, доповнити подану заявку, а також внести заяву до протоколу.

ГЕРБОВИЙ ЗБІР

Обов’язок сплати гербового збору за окремі форми легалізації перебування настає з моменту подання заявки воєводі. Гербовий збір сплачується на рахунок відповідного податкового органу, яким є війт (бургомістр, президент міста). Особа, яка подає заявку або іншу заяву, зобов’язана долучити підтвердження про сплату належного гербового збору.

Гербовому збору підлягають, зокрема:

 • видача дозволу на тимчасове перебування – 340 зл.
 • видача дозволу на тимчасове перебування і роботу – 440 зл.
 • видача дозволу на тимчасове перебування для виконання роботи, яка вимагає високої кваліфікації – 440 зл.
 • видача дозволу на тимчасове перебування для виконання роботи в межах перенесення підприємства – 440 зл
 • видача дозволу на тимчасове перебування з метою довготривалої мобільності працівника керівного складу, спеціаліста, або працівника, що проходить стажування в межах перенесення підприємства – 440 зл.
 • видача дозволу на тимчасове перебування у зв’язку з сезонними роботами – 170 зл.
 • видача дозволу на постійне перебування – 640 зл.
 • видача дозволу на перебування довгострокового резидента EС – 640 зл.
 • продовження національної візи – 406 зл.
 • факультативне продовження Шенгенської візи – 30 євро
 • інше рішення, окрім вищезгаданих рішень, до якого застосовуються положення Адміністративно-процесуального кодексу – 10 зл.
 • видача довідки – 17 зл.
 • складання документу, що визначає надання повноважень, його дублікату, виписки чи копії – 17 зл.

Якщо сторона не сплатить гербовий збір разом з поданням заявки, то орган, який веде справу, визначає їй термін для здійснення цієї оплати. Цей термін не може бути меншим за 7 днів, але і не більшим за 14 днів. Якщо в призначений термін належна сума не буде внесена, то заявка підлягає поверненню. Детальний перелік оплат гербового збору, ставок і податкових пільг знаходиться в додатку до закону від 16 листопада 2006 р. «Про гербовий збір» (єдиний текст Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2018 р. поз. 1044 з пізн.зм.)

ПОВЕРНЕННЯ ГЕРБОВОГО ЗБОРУ

Повернення гербового збору стороні здійснюється після заяви сторони у ситуації, коли, незважаючи на сплату гербового збору, не були виконані службові процедури, не була видана довідка або дозвіл. Гербовий збір не підлягає поверненню після закінчення п’яти років, рахуючи від закінчення року, в якому була здійснена оплата. Згідно зі змістом статті 12 п. 1 цитованого вище Закону, відповідним податковим органом з питань гербового збору є війт (бургомістр, президент міста).

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn