Czym jest darowizna?

Jest to nic innego jak umowa. Wymagająca od darczyńcy bezpłatnego świadczenia (kosztem swojego majątku) na rzecz obdarowanego. Natomiast darczyńca nie otrzymuje w zamian od obdarowanego jakiegokolwiek świadczenia. Innymi słowy darowizna oznacza wzbogacenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Stąd też przed laty darowiznę nazywano aktem szczodrobliwości.

Pamiętaj! Świadczenie darczyńcy może polegać przede wszystkim na: przeniesieniu własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zwolnieniu z długu, przejęciu długu.

Dostałeś darowiznę od rodziny? Sprawdź, do której grupy podatkowej się zaliczasz.

Obowiązek zapłacenia podatku zależy bowiem od tego – kto komu przekazuje darowiznę oraz jaka jest wartość tej darowizny.

Przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn przewidują, że strony umowy darowizny dzielą się na kilka grup:

Grupa 0: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym, macocha.

Grupa 1: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie.

Grupa 2: dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (np. wujek, ciocia), dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

Grupa 3: W tej grupie znajdują się pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup.

Pamiętaj! Grupę 0 wyodrębniono wyłącznie w celu zwolnienia podatkowego, albowiem osoby te należą do Grupy 1.

Jaka kwota darowizny jest wolna od podatku?

Wszystkie osoby należące do Grupy 0 bez względu na wartość otrzymanej darowizny zwolnione są z opodatkowania. O ile w terminie sześciu miesięcy liczonym od dnia powstania obowiązku podatkowego fakt otrzymania darowizny zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek takiego zgłoszenia powstaje dopiero po przekroczeniu kwoty 9637 zł. Zatem darowizna w Grupie 0 o wartości nieprzekraczającej tej kwoty nie wymaga zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Natomiast osoby zaliczające się do Grupy 1 zwolnione są z opodatkowania do kwoty 9637 zł. Warunkiem takiego zwolnienia jest zgłoszenie faktu otrzymania darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie sześciu miesięcy.

Osoby z Grupy 2 zwolnienie są z opodatkowania do kwoty 7726 zł. Przy zachowaniu warunku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy.

Grupa 3 osóbzwolniona jest z opodatkowania do kwoty 4902 zł. O ile w terminie sześciu miesięcy liczonym od dnia powstania obowiązku podatkowego fakt otrzymania darowizny zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Pamiętaj! Zgłoszenie darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać na formularzu SD – Z2.

Jakie pułapki fiskalne czekają na obdarowanego?

Jeżeli obdarowany podatnik chce uniknąć obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej darowizny pieniędzy, to oprócz spełnienia powyższych wymagań, pieniądze te powinien otrzymać przelewem na swój rachunek płatniczy (np. na rachunek bankowy) nabywcy lub inny jego rachunek niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo przekazem pocztowym.

Albowiem przekazanie środków pieniężnych w gotówce osobie obdarowanej i następnie wpłacenie przez osobę obdarowaną na posiadany rachunek bankowy nie jest równoważne z otrzymaniem pieniędzy od darczyńcy przelewem na rachunek płatniczy. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 17.07.2017r. znak : 0111-KDIB4.4015.63.1.JKu.

Pamiętaj! Niezgłoszona darowizna od najbliższych skutkuje tym, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn