Rozwód to trudny proces, który może być jeszcze bardziej skomplikowany, jeśli jedna ze stron ponosi winę za zakończenie małżeństwa i druga strona wnosi o orzeczenie rozwodu z winy tego współmałżonka.

W takich przypadkach, poza kwestiami związanymi z rozwodem, takimi jak podział majątku czy opieka nad dziećmi, dochodzi kwestia udowodnienia wyłącznej winy rozkładu małżeństwa.

Rozwód z winy – co to oznacza?

Rozwód z winy oznacza, że jedna ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozkład małżeństwa. Przyczyną takiego rozkładu może być np.: zdrada, przemoc domowa, alkoholizm czy narkomania lub inne godząc w w związek stron zachowania, które były przyczyną zakończenia związku małżeńskiego. W takim przypadku, strona uznana za winną może ponieść konsekwencje w postaci obowiązku płacenia alimentów na rzecz drugiego współmałżonka.

Alimenty w przypadku rozwodu z winy

Jak  już wyżej zauważono, rozwód z winy może wpłynąć na przyznanie alimentów.

Warto jednak pamiętać, że wina nie zawsze jest decydującym czynnikiem przy ustalaniu alimentów na współmałżonka. Sąd bierze pod uwagę również inne czynniki, takie jak dochody, wydatki, potrzeby i sytuację życiową obu stron. Wysokość alimentów może być ustalana indywidualnie, uwzględniając konkretne okoliczności sprawy.

Przepisy bowiem nie precyzują jednoznacznie, jakie zasady mają obowiązywać przy ustalaniu alimentów na współmałżonka w przypadku winy. Dlatego też, sąd analizuje cały kontekst sprawy, by ustalić obowiązek płacenia alimentów oraz ich wysokość.

Warto zauważyć, że alimenty na współmałżonka nie są wieczne. Można je zmieniać w miarę zmiany okoliczności, takich jak zmiana dochodów, wydatków, czy sytuacji życiowej. Może to dotyczyć zarówno obowiązku płacenia alimentów, jak i ich wysokości.

Podsumowując, rozwód, wina i alimenty na współmałżonka to złożona kwestia, która wymaga uwzględnienia wielu czynników. Stąd też warto zwrócić się do adwokata, w celu podjęcia właściwej decyzji. Tym bardziej, że sprawa rozwodowa wiąże się z poniesieniem znacznego ładunku emocjonalnego. A profesjonalny pełnomocnik pomoże spojrzeć na sprawę z właściwej perspektywy.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn