Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki. Zaciągniętej na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Niwelującej skutki pandemii koronawirusa (COVID-19).

Tarcza antykryzysowa 4.0

Jest to wynik wprowadzenia tarczy antykryzysowej 4.0. Jedynym warunkiem, umorzenia pożyczki do 5000 zł. jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy liczony od dnia udzielenia pożyczki.

Zatem nie trzeba już się martwić tym, że się takiego wniosku o umorzenie pożyczki nie złożyło lub zrobiło się to za późno. Albowiem takie umorzenie nastąpi z urzędu. O ile beneficjent będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej na powyższych warunkach.

Pamiętaj! „Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki”(art. 15zzd ust. 7 Tarczy Antykryzysowej).

Egzekucja środków z pożyczki

Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje również brak możliwości egzekucji komorniczej środków pochodzących z pożyczki. Jest to bardzo istotna zmiana. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których komornik zajmował otrzymaną przez przedsiębiorcę pożyczkę. Albowiem dotychczasowa regulacja nie przewidywała wprost ochrony tych środków przed zajęciem. Zatem, w chwili obecnej, komornik nie ma już prawa zajmowania tych środków na poczet prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Pamiętaj!Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego” (art. 15 zzd ust. 111 Tarczy Antykryzysowej).

Jak uzyskać pożyczkę do 5000 zł.?

Przypominamy, że w tym celu należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek należy złożyć za pomocą formularza. Dostępnego na stronach powiatowych urzędów pracy. Najlepiej na całą kwotę 5000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy przelewa jednorazowo całą kwotę pożyczki na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Środki powinny być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tym na opłacenie podatków, kosztów najmu, rachunków, składek.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn