Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w orzeczeniu o sygnaturze I Aca 202/15. Zasądzając tytułem rekompensaty – zadośćuczynienie od pozwanej (matki), na rzecz powoda (ojca).

Zdaniem Sądu – matka, która utrudnia lub ogranicza kontakty ojca z dziećmi, narusza jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka, w postaci więzi rodzicielskiej

Utrudnianie kontaktu z dziećmi

Zaczęło się od tego, że pozwana utrudniała kontakt powoda z córkami. Kontrolowała pocztę elektroniczną córek, sms – y wysyłane do ojca, dziewczynki nie mogły rozmawiać telefonicznie z ojcem w sposób nieskrępowany.

Następnie pozwana nie udzielała powodowi informacji na temat córek, nie pozwalała zaopiekować się dziećmi podczas ich choroby.

Aż w końcu jego kontakty z córkami, w tym osobista styczność z nimi, zostały całkowicie zerwane. Matka nie chciała wydać ojcu córek albo też nie otwierała drzwi. Zabraniała córkom utrzymywania kontaktów (z ojcem) we wszelkich innych formach. Dziewczynki nie mogły już porozmawiać z powodem przez telefon, ani odbierać od niego e – maili.

Naruszenie dóbr osobistych

Powodując zerwanie więzi rodzicielskiej powoda. Więzi szczególnej, osobistej, której naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym.

Wobec powyższego, Sąd uznał, że takie działanie godzi w dobro osobiste powoda.

Załącznik:

Orzeczenie sądu

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn