Dzisiaj, tj. 28 grudnia 2020 r. weszły przepisy zakazujące przemieszczania się osób w Sylwestra oraz w Nowym Roku, ustanawiające tak zwaną godzinę policyjną.

W jakich godzinach obowiązuje zakaz przemieszczania się osób?

Zakaz przemieszczania się osób, czyli tzw. godzina policyjna obowiązuje od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Kogo nie dotyczy zakaz przemieszczania się?

Prawodawca przewidział, iż przemieszczanie się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe wyłącznie w celu:

– wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej;
– zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zatem zakaz ten nie będzie dotyczył osób, które będą wykonywały czynności służbowe, zawodowe albo działalność gospodarczą. Jak również osób, które zaspokajają niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Co grozi za złamanie zakazu przemieszczania się?

Każda osoba, która nie spełnia kryterium – wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej lub zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego powinna się liczyć z tym, że może zostać ukarana mandatem.

Jak mogę się bronić przed mandatem?

Po pierwsze – unikając ryzyka, czyli przemieszczania się w tym czasie.

Po drugie – jeżeli wykonujesz czynności służbowe lub zawodowe lub wykonujesz działalność gospodarczą, czy też zaspokajasz niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego, to nie powinieneś zostać ukarany.

Pamiętaj! Pojęcie „niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” jest terminem ogólnym. Niezdefiniowanym. Dającym szereg możliwości interpretacyjnych.

Po trzecie – możesz odmówić przyjęcia mandatu. Wówczas Policja skieruje wniosek o ukaranie do sądu. W takim wypadku sprawa trafi do Sądu.

Po czwarte – jeżeli Sąd wyda wyrok nakazowy (to znaczy bez udziału stron) będziesz miał 7 dni na złożenie sprzeciwu do Sądu.

Pamiętaj! Termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od doręczenia wyroku!

Po piąte – skuteczne wniesienie sprzeciwu pozbawi mocy wyroku nakazowego i wreszcie

Po szóste – sprawa trafi do Sądu. Podlega wówczas rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a więc trafi na rozprawę. To tam twój najlepszy i skuteczny adwokat – czyli Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanie w twojej obronie. Albowiem ustanowiony zakaz przemieszczania się jest niezgodny z Konstytucją.

Więcej informacji na temat zakazu przemieszczania się znajdziesz również w tym miejscu.

Tutaj znajdziesz pełny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pamiętaj jednak o zachowaniu zdrowego rozsądku. Od 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią koronawirusa (COVID-19).

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn